Land - en tuinbouwadministratie

Voor de land- en tuinbouwers zijn er tal van administratieve verplichtingen volgens een strikte tijdsplanning te voldoen .

Jaarlijks dienen de water- en mestbalans opgemaakt en ingediend te worden, alsook de VMM- en mestbankaangifte.

Soms worden door de mestbank nog bijkomende verplichtingen opgelegd als bemestingsplan en -register en moet er opvolging van de mestverwerkingsplicht zijn en hebben bedrijven de verplichting jaarlijks een integraal milieujaarverslag (IMJV) in te dienen.

Voor te kunnen genieten van de jaarlijkse uitbetalingen van het ALV is het nodig dat de land- en tuinbouwers de verzamelaanvraag voor het activeren van toeslagrechten en de aanvraag voor zoogkoeien indient.

Bij overdracht van toeslagrechten , nutriëntenemissierechten, zoogkoeienquota en bij overdracht van volledige bedrijven dienen de nodige administratieve handelingen gesteld te worden.

Met onze deskundigheid kunnen wij in deze administratieve opdrachten de nodige planning bijhouden en u hierin begeleiden.

Laten we samen zitten

Zoekt u iemand die u kan bijstaan voor deze administratieve formaliteiten?

Contacteer ons en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!